Papine molitvene nakane za prosinac

 

U ovom se svijetu, koji je razvio najsofisticiranije tehnologije, prodaje oružje koje završava u rukama djece-vojnika. Trebamo učiniti sve moguće kako bi se poštovalo dostojanstvo djece, i kako bi se prekinuo taj oblik ropstva. Tkogod ti bio ako si dirnut kao ja, molim te da se pridružiš ovoj molitvenoj nakani: Da se na svim krajevima svijeta ukloni to zlo djece-vojnika.