Iz novicijata sestara dominikanki

 

Preporučamo ovaj lijepi video koje su pripremile naše drage dominikanske sestre - novakinje, a u kojem na životan i umjetnički način progovaraju o svom pozivu.

Ujedno ih preporučujemo u molitve, kao i molitvu za zvanja naših dragih sestara dominikanki.