Starica

2016.11.30.starica

 

STARICA


Opalo je lišće,
kroz selo vjetar šara.
Kraj ognjišta mene čeka
moja majka stara.


Jeca majka, čeka sina,
u grudima sjeta, tuga...
Eto sina iz daleka
preko puta duga.


Selo pusto, noć se sprema,
noći duge, a i tuga...
Izdaleka sina nema,
noć će biti teška, duga...


Ne plaši mi majku, vjetre,
mjesečino, dugo sjaj!
Ti prišapni majci mojoj
da će tuzi doći kraj.

 

fr. Ilija Lešić OP