Uspavanka

2015.10.03.uspavnka

USPAVANKA

 

Snivaj, srce, snivaj!
Dok na nebu zvijezde niču,
Čudnu ću ti pričat priču.
Snivaj, srce, snivaj!

 

Anđelak se neki skrio,
U raj ne htje da se vrati,
Jer je srce imat htio
Kojim čovjek mnogo pati.

 

Vidio je kako ljudi
Radi srca Kristu hrle,
Pak se u njem želja zbudi,
Da i njega djeca grle.

 

Gledao je kako mati
Čedance pod srcem nosi,
Mada plače, mada pati,
Veću sreću ta ne prosi.

 

I peru je pjesnikovu
Dobro srce izvor žara,
Pak je patnju htio ovu
Što čudesa sva ta stvara.

 

Snivaj, srce, snivaj!
Radi patnje tvoje svete
Anđelak je post'o dijete,
Snivaj, srce, snivaj!

 

fr. Rajmund Kupareo OP

2015.10.03.uspavnkaB