Odgovorna sloboda prema Gal 5,1-12 - DIO I.

 2013-05-31.Gal5.00


Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon. Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali. Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju. Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna. Dobro ste trčali; tko li vas je samo spriječio da se više ne pokoravate istini? Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove! Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa. Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi nećete drukčije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit će osudu, tko god bio. A ja, braćo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa! 12 Uškopili se oni koji vas podbunjuju!

(Gal 5,1-12)

 Drugi dio ovog serijala možete pronaći ovdje: Odgovorna sloboda prema Gal 5,1-12 - DIO II.

 

2013-05-31.Gal5.01Na temelju Gal 5,1-12 pokušati ćemo objasniti Pavlovo shvaćanje kršćanske slobode. Spomenuto shvaćanje dio je dramatičnog stanja u Galaciji koje se može promatrati kao sukob opravdanja po vjeri i opravdanja po djelima Zakona, lažnog i istinskog evanđelja, judeokršćanskih propovjednika i Pavla.

 

Težinu dramatičnog stanja na poseban način je osjetila većina Galaćana. Oni su nekoć bili s Pavlom, a sada su protiv njega. Drugim riječima, nekoć su prihvaćali opravdanje po vjeri u Krista,  a sada prihvaćaju opravdanje po djelima Zakona. Kako i zašto se dogodila ova snažna promjena? Objašnjenje pronalazimo u „Poslanici Galaćanima“ i to posebno u perikopi koja se zove „Odgovorna sloboda“ (Gal 5,1-12).O GAL 5,1-12

 

Gal 5,1 ZA SLOBODU NAS KRIST OSLOBODI! DRŽITE SE DAKLE I NE DAJTE SE PONOVNO U JARAM ROPSTVA!

 

Imenica „sloboda“ je u tzv. dativu mjesta i upućuje na Kraljevstvo slobode koje je posljedica Božjeg čina u Kristu. Bog je stvorio spomenuto Kraljevstvo tako što je čovjeka oslobodio ropstva Zakona, Grijeha i Požude tijela. Prema tome, sloboda nije niti apstrakcija niti djelo čovjeka, već je to stanje darovano Kristovim otkupiteljskim činom.

 2013-05-31.Gal5.02

Pavao govori Galaćanima koji su slobodni u Kristu budući da je riječ o opomeni. Kao prvo, Pavao upotrebljava izraz koji opominje („dakle“) i dva imperativna glagola („držite se“; „ne dajte se“). Kao drugo, opomena je besmislena ako nije riječ o naslovniku koji je u Kraljevstvu slobode.

 

Slika jarma naglašava ropstvo koje Pavao promatra kao opće stanje ljudskog roda. Zahvaljujući Kristovom evanđelju Galaćani su oslobođeni spomenutog ropstva, ali se mogu opet vratiti ako prihvate opsluživanje djela Zakona kao način opravdanja. Prema tome, kršćani nisu dužni slijediti Zakon.

 

Gal 5,2 EVO JA, PAVAO, VELIM VAM: AKO SE OBREŽETE, KRIST VAM NIŠTA NEĆE KORISTITI.

 

Pavao želi reći Galaćanima da odvrate pažnju od glasa Pisma (4,21-5,1) i da obrate pažnju na njegov glas, a to znači na glas apostola. Pavao razlikuje dvije skupine Galaćana (1,6; 3,1): jedna obuhvaća one koji slijede učenje judeokršćanskih propovjednika, a druga obuhvaća one koji ne slijede. U kondicionalnom futuru Pavao se obraća onima koji se nisu obrezali te govori što će se dogoditi ako to učine. Ako se neobrezani Galaćani obrežu, onda će napustiti jedinoga koji ih može osloboditi ropskih sila.

 

Gal 5,3 I PONOVNO JAMČIM SVAKOM ČOVJEKU KOJI SE OBREŽE: DUŽAN JE OPSLUŽIVATI SAV ZAKON.

 

2013-05-31.Gal5.03Kao istinski svjedok onoga što propovijeda, Pavao govori Galaćanima o onome što nisu čuli od propovjednika te naglašava opomenu koja je izrečena u Gal 5,2. Pavao se ovdje obraća Galaćanima koji ne slijede učenje propovjednika, ali također Galaćanima koji slijede. Riječ je o muškarcima galaćanskih obitelji i to zato jer su se obraćenja najčešće događala u obiteljima i zato jer se obrezanje supruga/oca i sina shvaća kao prihvaćanje opsluživanja djela Zakona cijeloga kućanstva.

 

Ako netko opslužuje dio Zakona (obrezanje), onda mora opsluživati cijeli Zakon. Naime, čini se da su propovjednici na početku tražili od Galaćana da opslužuju samo neke zapovijedi (obrezanje, hrana, blagdani) i to zbog uspjeha vlastitog poslanja. Pavao ne raspravlja je li moguće opsluživati cijeli Zakon ili nije (kritika judaizma), već želi reći Galaćanima da opsluživanje dijela Zakona zahtijeva opsluživanje cijeloga Zakona, a to je trajna obveza i put koji nema kraja (kritika propovjednika).

 

Gal 5,4 PREKINULI STE S KRISTOM VI KOJI SE U ZAKONU MISLITE OPRAVDATI; IZ MILOSTI STE ISPALI.

2013-05-31.Gal5.04 

Pavao se obraća većini Galaćana koja je prihvatila učenje propovjednika. Većina smatra da je opravdana djelima Zakona, ali to nije istina ('dikaiousthe' je glagol koji označava radnju koja je započeta, ali nije dovršena).

 

Pavao smatra da judeokršćani u Judeji mogu s pravom nastaviti opsluživati djela Zakona i to zato jer svoje opravdanje temelje na vjeri u Krista, a ne na opsluživanju djela Zakona. No, Galaćani svoje opravdanje temelje i na vjeri u Krista i na opsluživanju Zakona, a to je pogrešno i predstavlja nasilje nad Kristovim evanđeljem. Onaj tko opsluživanje djela Zakona smatra temeljem opravdanja, odvojio se od Krista i milosti, a to znači da je izgubio sigurnost koju ima samo s Kristom.

 

Gal 5,5 JER MI PO DUHU IZ VJERE OČEKUJEMO PRAVEDNOST, NADU SVOJU.

 

2013-05-31.Gal5.05

 

Zamjenicom „mi“ Pavao naglašava razliku između Galaćana koji su ispali iz milosti i Galaćana koji su u Kristu, a to znači u vezi s Duhom, vjerom i nadom.

 

Glagolom „očekivati“ Pavao označava očekivanje konačnog Božjeg otkupiteljskog čina. Usred agonije izazvane otpadom većine Galaćana od Krista javlja se izraz pouzdanog očekivanja ispunjenja Božjeg obećanja.

 

Imenice „pravednost“ i „nada“ se upotrebljavaju kao sinonimi. Ovdje se javlja dvostruko iznenađenje s obzirom da je cijeli svijet već opravdan Kristovim otkupiteljskim činom: Pavao naglašeno govori o nadi te o pravednosti kao budućem stanju.

 

fr. Domagoj Augustin Polanšćak