Ti si Petar – Stijena

2015.02.22.Petar-Stijena.02

 

Iz ovih je riječi Katolička Crkva utemeljila nauk o primatu Petrova nasljednika – pape. S druge pak strane, Pravoslavna Crkva smatra kako su svi biskupi nasljednici ove Kristove oporuke onda kada pravovjerno naviještaju Riječ, dok protestanti naglašavaju povlašteno Petrovo mjesto u Prvoj Crkvi te ovu Kristovu riječ Petru tumače kao isključivo riječ samome Petru, a nikako kao prenosive riječi na nasljednike apostola.

 

Petar, prvak među apostolima, istupio je i odgovorio u ime svih apostola na Isusovo pitanje: ”A vi, što vi kažete, tko sam ja? Šimun petar prihvati i reče: Ti si Krist – Pomazanik, Sin Boga Živoga!” (Mt 18, 15-16) Ovdje Petar otkriva Isusa kao obećanog Mesiju kojeg je još Stari zavjet naviještao. Isus shvaća da to nije spoznaja do koje je Petar sam došao, već mu je ulivena mudrost od Oca Svevišnjega, ali bez obzira na to, Isus mu govori: ”Ti si Petar – Stijena, i na toj stijeni, sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.” (Mt 16, 18)

 

2015.02.22.Petar-Stijena.01Objašnjavajući potonje riječi, ”Ti si Petar – Stijena”, papa Leon Veliki kaže kako je Krist zaglavni kamen koji dvije strane spaja u jedno, i jedini temelj uz kojeg nitko ne može postaviti drugoga, a Petar je kamen utvrđen Kristovom snagom i po Kristovu daru – Petar je sudionik u Kristovoj vlasti. Nadalje, Leon Veliki kaže kako je na sve crkvene poglavare prešla moć te naredbe, ali kako je posebno dana Petru da upravlja svim poglavarima.

 

Iz ovih je riječi Katolička Crkva utemeljila nauk o primatu Petrova nasljednika – pape. S druge pak strane, Pravoslavna Crkva smatra kako su svi biskupi nasljednici ove Kristove oporuke onda kada pravovjerno naviještaju Riječ, dok protestanti naglašavaju povlašteno Petrovo mjesto u Prvoj Crkvi te ovu Kristovu riječ Petru tumače kao isključivo riječ samome Petru, a nikako kao prenosive riječi na nasljednike apostola.

 

Ne ulazeći sada u tumačenje primata i pitanje apostolskog nasljeđa (”succesio apostolica”), treba reći kako je naglasak u glasu apostola koji izlazi iz Petrovih usta: ”Ti si Krist – Pomazanik!” U apostolima treba gledati vjeru kršćana svih vremena. Upravo Petar ukazuje na ono što je ovdje bitno: shvatiti Krista kao Mesiju, Pomazanika, Spasitelja, Vladara povijesti, živu Riječ! Kroz oči i usta apostola, koji su gledali u jednoga i jedinoga Krista – Mesiju i kao takvog ga ispovijedali, kršćani svih vremena gledaju u tog istog Krista i kao takvog ga ispovijedati, jedini izvor jedinstva svih kršćana i svih ljudi. Krist – jedinstvo Boga i čovjeka!

 

Izvor:

Govor Leona Velikog na četvrtu godišnjicu izbora za papu

Novi zavjet, s uvodima i bilješkama Ekumenskog prijevoda Biblije

preuzeto sa stranice: zajednistvo.com

 

Ivan Gavranović