Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi

 2015.04.02.v.cetvrtak

"Novi zavjet je skriven u starom; stari je napravio dostupno za novo". S tom formulom sv. Augustin objašnjava značenje Svetog Pisma. To potvrđuje da je božanska objava našla svoje ispunjenje u Isusovu životu, poučavanju i iznad svega u njegovoj smrti i uskrsnuću.


Odnosi između Pisma i događaja koji dovode do njegova ispunjenja, nisu jednostavni odnosi materijalne podudarnosti, nego uzajamnog prosvjetljenja. Uočava se, istovremeno, da Pismo otkriva značenje događaja i da događaji otkrivaju značenje Pisma:


Na posljednoj večeri (usp. Izl 12,1-8/11,14;1 Kor 11,23-26; Iv 13,1-15) se to očituje: Savez što ga je Bog učinio s Izraelom, bio je ostvaren preko Mojsije kao posrednika. Bio je zapečaćen s krvlju kao predznak sakramentalnog jedinstva.


Bijeg iz egipatskog ropstva ustanovilo se sa žrtvovanjem janjeta (usp. Otk: 5,12; 6,12; 13,8; Heb 5,7-9; Jer 31,33): Izraelci će se spasiti tako da žrtvuju jagnje, zatim da hispovu trsku umoče u krv i krvlju poškrope dovratnike. Kad anđeo Gospodnji bude opazio krv, proći će pokraj. Janje (usp. Iz 53,4-7; Jer 11,19) je dakle bilo Pasha ili Prolazak anđela zatiratelja, to jest "prolazak" koji je jamčio sigurnost.


U vrijeme Pashe dogodila se posljednja večera i raspinjanje, kada je Očev Sin posredovao Novi Savez ili zavjet, tako je stari sklopljen posredovanjem Mojsije. Kao što je Mojsije krvlju žrtvovanja potvrdio Stari Savez, tako je Krist predao svoj život i svojom krvlju u znacima kruha i vina potvrdio Novi Savez koji je pravo Pashalno Janje.

 

fr. Josip Dolić OP