Odgovorna sloboda prema Gal 5,1-12 - DIO II.

2013.10.04.Galačanima2.01

Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon. Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali. Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju. Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna. Dobro ste trčali; tko li vas je samo spriječio da se više ne pokoravate istini? Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove! Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa. 10 Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi nećete drukčije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit će osudu, tko god bio. A ja, braćo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa! Uškopili se oni koji vas podbunjuju!

(Gal 5,1-12)

Prvi dio ovog serijala pogledajte ovdje: Odgovorna sloboda prema Gal 5,1-2 - DIO I.

 

Gal 5,6 UISTINU, U KRISTU ISUSU NIŠTA NE VRIJEDI NI OBREZANJE NI NEOBREZANJE, NEGO – VJERA LJUBAVLJU DJELOTVORNA.

 

2013.10.04.Galačanima2.02Pavao govori o nemoći obrezanja i neobrezanja s obzirom na kraj svijeta, koji je utemeljen u religijskim antitezama, te početak svijeta, koji je utemeljen u Kristu. Svijet koji smatra da su obrezanje i neobrezanje vrijednosti, živi u ropstvu Zakona, a svijet koji smatra da je vjera ljubavlju djelotvorna vrijednost, živi u slobodi Krista.

 

Izrazom „vjera ljubavlju djelotvorna“ Pavao označava odnos između vjere i ljubavi u Crkvi. Vjera je ljubavlju djelotvorna kroz moć Duha. Ona je uzor kršćanskog života koji je utemeljen u Kristovom pashalnom misteriju, a nastavlja se u zajednici u kojoj jedan čovjek služi drugome čovjeku i nosi njegov teret. Ovdje nije riječ o religiji, već o zajednici novoga stvaranja u kojoj se Kristovim evanđeljem izazvana vjera izražava kroz ljubav prema bližnjemu.

 

Budući da je ljubav u kršćanskoj zajednici plod Duha i sastavni dio vjere, ona nije niti kategorički imperativ niti Zakon, već u njoj odzvanja glas djetinje slobode i radosti koji su izazvani Kristovom ljubavlju prema čovjeku. Krist je rekao da će njegovi učenici biti prepoznatljivi po ljubavi koju iskazuju jedni prema drugima (Iv 13,35), a sv. Augustin kaže da se dobrota čovjeka ne vidi po predmetu njegove vjere ili nade, već po predmetu njegove ljubavi, a onaj koji ljubi pravo, taj također vjeruje i nada se pravo.

 

Gal 5,7 DOBRO STE TRČALI; TKO LI VAS JE SAMO SPRIJEČIO DA SE VIŠE NE POKORAVATE ISTINI?

2013.10.04.Galačanima2.03 

U razdoblju između Pavlovog odlaska iz Galacije i dolaska propovjednika, Galaćani su uporno slijedili ono što im je Pavao propovijedao (slika trčanja). Pavao zna da su propovjednici odvratili Galaćane od istine, a to znači od Kristovog evanđelja, pa je tako ovdje riječ o retoričkom pitanju koje predstavlja objašnjenje retoričkog pitanja „Tko opsjeni vas…?“ (3,1). Premda su propovjednici odvratili Galaćane od Krista, oni su odgovorni za vlastitu apostaziju budući da su nekoć živjeli s Duhom u vlastitim srcima, a više ne žive, već su robovi Zakona.

 

2013.10.04.Galačanima2.04Gal 5,8 TA POBUDA NIJE OD ONOGA KOJI VAS ZOVE!

 

Pavao smatra da su propovjednici lukavi govornici koji laskanjem i prijetnjama pokušavaju odmetnuti Galaćane od istine i to zato da bi vodili brigu o propovjednicima (4,17). Galaćani koji prihvate učenje propovjednika ne odbacuju zapravo Pavla, već Boga koji ih zove Kristovom milošću (1,6).

 

Gal 5,9 MALO KVASCA CIJELO TIJESTO UKVASA.

 

Uz pomoć poslovice Pavao govori o mogućnosti da svi članovi Crkve u Galaciji budu zavedeni i prihvate lažno evanđelje propovjednika. Ovaj redak se može shvatiti i na drugačiji način: skupina pravih apostola može izvesti veliki broj ljudi na pravi put. Kršćani su malobrojni s obzirom na ostatak ljudskog roda, ali oni su svjetlo, sol i kvasac svijeta koji cijeli svijet uz pomoć Krista može izvesti na put spasenja.

 2013.10.04.Galačanima2.05

Gal 5,10 JA SE UZDAM U VAS U GOSPODINU; VI NEĆETE DRUKČIJE MISLITI. A TKO VAS ZBUNJUJE, SNOSIT ĆE OSUDU, TKO GOD BIO.

 

Nakon što je spomenuo mogućnost da svi Galaćani otpadnu od Boga, Pavao mijenja ton i izražava pouzdanje u Galaćane. No, spomenuto pouzdanje nema temelj u Galaćanima, već u Kristu čija je moć mnogo veća od moći lažnog evanđelja propovjednika. U 1,7 glagol „zbunjuje“ odnosi se na sve propovjednike, dok se u 5,10 odnosi na vođu propovjednika. U 1,8-9 Pavao govori o Božjem sudu za sve propovjednike, dok u 5,10 govori o budućem Božjem sudu za vođu propovjednika.

 

Gal 5,11 A JA, BRAĆO, AKO SVEUDILJ PROPOVIJEDAM OBREZANJE, ZAŠTO ME SVEUDILJ PROGONE? ONDA JE OBESKRIJEPLJENA SABLAZAN KRIŽA!

 

2013.10.04.Galačanima2.06Poslanica Galaćanima je određena antinomijom između Božjeg čina u Kristovom križu i ljudskog čina u obrezanju mesa. Pavao ovdje ubacuje antinomiju zbog tri razloga: zato jer govori o sebi, zato jer govori Galaćanima i zato jer govori o propovjednicima.

 

Pavao se obraća Galaćanima kao dragim naslovnicima. Na ovaj način prekida s prethodnom opomenom i razlikuje sve Galaćane od propovjednika, a to znači da ih otvoreno poziva da slijede njegovu stranu, a ne stranu lažnih učitelja. Propovjednici govore Galaćanima da Pavao povremeno propovijeda obrezanje zajedno s Kristom razapetim. Čini se da govore na temelju izvještaja o Pavlovom obrezanju obraćenika Timoteja (Dj 16,1-3).

 

Pavao ne propovijeda obrezanje, već Krista razapetog. Jezgra njegovog propovijedanja je isključivo opravdanje po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona. Kad bi Pavao propovijedao obrezanje kao dodatni uvjet opravdanja, onda bi odbacio sablazan križa, a to znači ponudu spasenja na temelju vjeru u Krista razapetoga, a ne na temelju Zakona.

 

Prema tome, Pavao se mora obraniti od lažne optužbe da propovijeda obrezanje. Postavlja retoričko pitanje koje se može objasniti na sljedeći način: Ako Pavao povremeno propovijeda obrezanje, onda bi progoni prestali (progonitelji su propovjednici koji žele uništiti Crkve koje je Pavao utemeljio). Budući da progoni nisu prestali, a Galaćani to dobro znaju, onda su optužbe o Pavlovom propovijedanju obrezanja lažne.

 2013.10.04.Galačanima2.07

Gal 5,12 UŠKOPILI SE ONI KOJI VAS PODBUNJUJU!

 

Posljednji redak izražava dubinu Pavlovih osjećaja s obzirom na otpadničko stanje u Galaciji koje se javlja zbog lažnog evanđelja propovjednika. Pavao kaže da je kastracija propovjednika stvarni zaključak njihovog propovijedanja obrezanja. Čini se da Pavao misli na kastraciju svećenika kulta Cibele čiji je hram vjerojatno bio u jednom od gradova galaćanske Crkve. U tome slučaju Pavao smatra da su obrezanje i kastracija vidljivi znakovi vjere u otkupljujuću moć religije, a ne vjere u otkupljujuću moć razapetog Krista. Prema tome, propovjednici zapravo više vjeruju u moć religije, nego u moć Krista.

 

 

FR. DOMAGOJ AUGUSTIN POLANŠČAK, O.P.