O redovničkim zavjetima - kratak osvrt na 'Perfectae Caritatis' - Dio I.

2013-04-10 O zavjetima 1Od početaka Crkve redovništvo, odnosno posvećeni život je jedan, može se reći vrlo često i presudan, element u Crkvi.  Na takav način života odlučivali su se oni muževi i žene koji su u njemu vidjeli put kojim će na najizvrsniji način nasljedovati Krista, zavjetujući se javno na vršenje njegovih evanđeoskih savjeta. Danas je to redovništvo u mnogo čemu u razdoblju i krize i preobrazbe, i tomu je tako još od kad su na II. Vatikanskom koncilu date osnove i smjernice za njegovu obnovu, kako bi redovništvo dalo svoj doprinos današnjem svijetu svjedočeći primjerom i riječju evanđelje i šireći kraljevstvo Božje. No, koliko se u tome učinilo u ovom razdoblju, i koliko smo doista shvatili koncilsku poruku?

 

Mnogi vole istaći kako je II. Vatikanski koncil imao za cilj posadašnjenje i osuvremenjenje Crkve, no, kad se malo bolje zamislimo nad tim, nužno nam se nameće pitanje može li Crkva biti suvremena danas ili je pozvana na stalnu suvremenost, upravo kao što je i Krist isti – jučer, danas i sutra? U čemu se sastojala i sastoji ta ideja suvremenosti i posadašnjenja? Je li se ona odnosila na to da budemo u svijetu, a ne budemo od svijeta (usp. Iv 15,19), ili da se posvjetovnjačimo?

„Nastojanje oko savršene ljubavi po evanđeoskim savjetima proistječe iz nauka i primjera božanskog Učitalja, a pojavljuje se kao sjajan znak nebeskoga kraljevstva.“ Ovom rečenicom, u kojoj je jezgrovito izrečena bit redovništva, započinje „Perfectae caritatis“, Dekret o prilagođenoj obnovi redovničkog života, donesen 28. listopada 1965., a u kojem su dana opća načela prilagođene obnove života i stege redovničkih ustanova i drugih ustanova posvećenog života.

 

Prije odprilike 50 godina učinjen je na II. Vatikanskom koncilu novi korak u povijesti Crkve, a samim tim i povijesti svega što tu Crkvu čini pa tako i redovništva. Ovaj rad je kratko promišljanje nad onim što ovaj dokument govori o redovništvu i to upravo kroz pogled na evanđeoske savjete koji su, kako je i u samoj navedenoj rečenici istaknuto, oni po kojima se nastoji oko savršene ljubavi i nasljedovanja Krista, a samim tim i oko svjedočenja redovničkog života današnjem svijetu.

 

fr. Ivan Marija Tomić

 

 

* Autor svoja razmišljanja temelji na: Perfectae caritatis. Dekret o pilagođenoj obnovi redovničkog života (28.X.1965.), DRUGI VATIKANSKI KONCIL, u: Dokumenti, Zagreb, 2008.