(VIDEO) Martin Bruske - Temeljne odrednice teologije Božje Riječi

Kratak sažetak predavanja profesra Martina Bruskea o teologiji Božje Riječi i njenim liturgijskim implikacijama.

 

Ovaj video je samo na njemačkom jeziku.

 

Za video o predavanju profesora Bruskea s hrvatskim prijevodom kliknite ovdje

 

"Moja zadaća u okviru ovoga skupa bila je razviti teologiju Božje riječi koja vodi prema propovijedi i prema liturgiji, a unutar nje odgovoriti na pitanje što ili tko je Božja riječ. Oslonio sam se na jedan značajan biblijski tekst, viziju sv. Ivana u 19. poglavlju Otkrivenja. Što je Božja riječ? Sam Isus Krist jest Božja riječ, a njegova Pasha misterij ljudske povijesti. Kao takav se On na kraju objavljuje a s njime i Riječ, koja se pokazuje u vidljivom liku. Radi se o činu i djelu, obliku i izvršenju, objavi i provođenju Božjeg spasiteljskog plana koji se događaju istodobno. Zbog toga je Isus eshatološka Riječ koja se pojavljivala u mnogim pojavnim oblicima Božje riječi, a time smo već pri drugom predavanju, razlikovanju oblika Božje riječi. Prvog, Riječi u prapočetku – Isusa Krista koji je sam Riječ, Logos Oca koji je od vječnosti do vječnosti Riječ u Boga. Drugog, Božje riječi u objavi , živoj riječi kojom progovara čovjeku. Ova riječ postaje Pismo, treći oblik riječi. A kao Pismo ponovno oživljava u četvrtom obliku, riječi crkvenog slavljenja i naviještanja.


Temeljni elementi Božje riječi su: obećanje, tora, uputa za život koja je i kršćanima ostala važna te riječ osude. No i osuda služi spasenju, vraćanju na put obećanja i upute za život. Iza svega toga stoji davanje imena, a davanje imena je osnova liturgije. U liturgiji se možemo obratiti Bogu. Iza čitave liturgije stoji davanje imena i zazivanje imena. Liturgija u anamnezi, epiklezi, doksologiji i anafori. Sveto Pismo, oblik, liturgija. Pismo je materinski jezik liturgije. Propovijed je na koncu aktualiziranje i dozivanje Pisma u sjećanje. Preduvjeti uspješnosti takve uloge propovjedi su: voljeti Sveto Pismo, otkrivati njegovu ljepotu, biti uistinu spremni slušati i čuti Pismo te ukoliko se oko Svetoga Pisma trudimo. Samo tako se može ostvariti cilj „contemplari et contemplata aliis tradere"