Drugi radni dan XVII. Studijskog tjedna u Trogiru

img 1068-optimized

Drugog dana Studijskog tjedna u Trogiru dominikanski studenti mogli su razmišljati o Riječi i proroštvu u dominikanskom životu na temelju predavanja Martina Brüskea, asistenta na Katedri dogmatske teologije Sveučilišta u Fribourgu, i Sanje Nikčević, redovne profesorice na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.

 

2014.8.27.Studijski.tjedan.02Martin Brüske govorio je o Božjoj Riječi u tri predavanja: Bijeli jahač. Sistematske osnove teologije Božje Riječi, Verbum celebratum. Liturgijsko – teološke perspektive, Glinene posude. Božja Riječ i propovijed. Na temelju Otk 19,11-21, posljednjeg kanonskog očitovanja o identitetu Božje Riječi, postavljeno je pitanje o osnovnim oblicima Božje Riječi.

 

Teološka egzegeza navedenog odlomka pokazala je da je Božja Riječ postala Čovjekom koji je umro i uskrsnuo, koji sada kao Uzvišeni govori i koji će se u eshatološkoj perspektivi pojaviti kao vrhunac ispunjenja spasenjskoga plana. Božja Riječ je također postala Pismo koje svjedoči o stvarnome djelovanju Boga u povijesti. Treći oblik Božje Riječi jest životvorna kerigma koja se ostvaruje posredstvom Crkve i liturgijskog slavlja. U prvom predavanju Božja Riječ je razrađena kao obećanje, uputa i presuda u osobi Isusa Krista. U okviru Otk 19,11-21 Božja Riječ je prvenstveno znak jedinstvene soteriološke uloge Isusa Krista u ostvarenju Božje vladavine. Ponovni Isusov dolazak kao Sina Čovječjega i Mesije je eshatološka epifanija Božje Riječi. Riječju, koja je oslikana u maču koji izlazi iz usta, provodi se posljednji sud koji će označiti pobjedu Janjeta koje je ovdje identično s bijelim jahačem.

 

U drugom predavanju o Božjoj Riječi se govorilo s obzirom na liturgijsko slavlje. Predavač je istaknuo da Crkva kao zajednica uvijek iznova traži Božju prisutnost budući da je Ona creatura Verbi. Liturgijska služba Riječi nije prvenstveno poduka, već proglašenje prisutnosti Isusa Krista. Naime, u obrednom djelovanju Crkve nastaje simbolički prostor koji na sakramentalan način zauzima Duh Sveti i to tako da se liturgijski objavljuje Riječ proslavljenoga Isusa Krista.

 

U trećem predavanju istaknuto je da iza apostolskog navještaja stoji Božja Riječ koja je postala čovjekom, koja je umrla, koja je uskrsnula i koja kao uzvišena Riječ omogućuje navještaj svjedoka. Iza apostolskog navještaja stoji Isusovo svjedočanstvo o Bogu koje je zapisano u Pismu, a ono traži pažljivog i otvorenog slušatelja da bi se Riječ mogla pouzdano i plodonosno prenositi drugima.

 2014.8.27.Studijski.tjedan.03

U predavanju pod naslovom Sakralni izvori i funkcija afirmacije vjere kazalištem kroz povijest, Sanja Nikčević je govorila o formalnim sličnostima bogoštovlja i kazališne predstave. Na temelju postanka grčke tragedije objasnila je sakralni izvor kazališne umjetnosti koja ima svoje estetske zakonitosti, koje su u određenom smislu neovisne od svjetonazorskih i moralnih vrijednosti, i transcendentnu usmjerenost u smislu angažiranog nadilaženja osobnih ograničenja, pa je tako bilo riječi o katarzi kao osnovnoj funkciji tragedije koja je definirana u Aristotelovoj Poetici. Bilo je to prvo od niza predavanja u kojima će Sanja Nikčević govoriti o teološkim perspektivama kazališta i drame, a što će biti zanimljiv poticaj budućim propovjednicima da Božju Riječ prepoznaju i u jednom drugom svjetlu.

 

fr. Domagoj Augustin Polanščak OP