Veliki dominikanski umovi 20. i 21. stoljeća

2016.03.09.dominikanci.01

 

Kada smo prikazali važnost i svrhu studija u Redu propovjednika bilo bi u redu da i upoznate velike dominikanske umove, teologe, filozofe 20. i 21. stoljeća. Prvo ćemo upoznati četiri teologa iz Europe i Južne Afrike, to su D. M. Chenu, Y. Congar i E. Schillebeeckx i A. Nolan, a potom nekoliko važnih hrvatskih dominikanaca poput H. Boškovića, J. Kuničića, R. Kuparea i T. Vereša koji su također puno doprinijeli teologiji, znanosti i kulturi općenito. Ovi ljudi uživali su veliki ugled u vidokrugu zainteresirane javnosti, kako unutar tako i izvan Reda.

 

Evo što govori i kako ih vrednuje Red:

Vrhovna skupština koja je održana u Rimu, 1983. godine ističe: "Među onima koji su na osobit način posljednjih desetljeća utjecali na razvoj teološke misli isticali su se očigledno naša subraća D. M. Chenu, Y. Congar i E. Schillebeeckx. Čeznu unatoč svim poteškoćama, da služe Crkvi. Zbog toga im od srca zahvaljujemo. Pomogli su čitavom Redu da bolje ispuni svoju proročku službu, da se evanđelje Isusa Krista posvuda navjesti riječju i primjerom poznavajući jasno uvjete u kojima ljudi žive, vrijeme i mjesto.”

 

Tri godine kasnije, 1983. na zasjedanju skupštine Reda u Avilli, oci su izjavili: "Zahvaljujemo A. Nolanu za njegov teološki rad koji je obavljao u ovoj sredini bogatoj sukobima da bi tamo Božja riječ pokazala svoju oslobađajuću snagu i snagu koja daruje život."

 

Što se tiče našega subrata Tome Vereša, Učitelj Dominikanskog reda Timothy Radcliffe promaknuo ga je u "učitelja svete teologije" (magister in sacra theologia). Ovo odlikovanje je najveće priznanje među dominikancima, a daje ga se za osobite zasluge na unapređenju znanosti, s naglaskom na filozofske i teološke.

 

Ovi teolozi su u Hrvatskoj, nažalost, jako nepoznati teolozi, pa ćemo vam zato predstaviti njihove životne i teološke biografije kako biste ih bolje upoznali, jer to su ljudi koji su mislili i razmišljali o važnim teološkim pitanjima, te karizmu sv Dominika aktualizirali u ovo današnje vrijeme. “Mi koji živimo u 20. /21. stoljeću nemamo više veze s velikim srednjovjekovnim problemima; niti s manihejcima, a niti s valdežanima. Mi smo suočeni s potpuno novim, drugačijim problemima. Da bismo ostali vjerni iskonu reda, trebamo znati našu prvobitnu karizmu aktualno interpretirati." (E. Schillebeeckx OP) To su osobe koji nam svojom mišlju mogu pomoći u aktualizaciji konkretno dominikanske karizme, te je neophodno ne zagledati se u njihovu misao i život.


fr. Dominik Štefulić OP