Pružite mir jedni drugima

2015.10.08.mirA

O obredu pružanja mira i njegovim zloupotrebama

 

Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata izdalo je Okružnicu o značenju pružanja mira tijekom svete mise, a objavljena je u lipnju prošle godine. Ako ne znate, Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata osnovana je 1975. godine stapanjem Kongregacije za sakramente i Kongregacije za Božanski kult. Bdije nad poštivanjem stegovnih pravila pri dijeljenju sakramenata. Na čelu svake Kongregacije je prefekt odnosno pročelnik, sadašnji prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata je kardinal Robert Sarah. No, vratimo se onom bitnijem.

 

Mir koji je Krist donio na svijet svojom smrću i uskrsnućem, dar je kojeg i danas ostavlja i daje svojoj Crkvi koja se okuplja na slavlju euharistije. Dar je to velike vrijednosti i upravo si to moramo posvijestiti. Taj mir za kojega molimo, obraćajući se Onome koji je „mir naš",1 može pomiriti narode i pojedince. Kristov mir je potreban Crkvi, potreban je svemu svijetu, osobitu u današnjim burnim vremenima, vremenima žurbe i smetenosti, vremenima straha i konflikata.

 

„U rimskoj liturgiji pružanje mira pronalazi, dakle, svoje mjesto između molitve Oče naš s kojom se povezuje preko embolizma koji pripravlja za samu gestu mira i lomljenja kruha za vrijeme kojega se zaziva Jaganjca Božjega da nam daruje svoj mir. Tom gestom, koja ima zadaću očitovati mir, zajedništvo i ljubav, Crkva zaziva mir i jedinstvo za samu sebe i za cijelu ljudsku obitelj, a vjernici izražavaju eklezijalno zajedništvo i uzajamnu ljubav, prije nego se pričeste na Sakramentu, to jest na Tijelu Krista Gospodina."2

 

Okružno pismo Kongregacije upozorava na izbjegavanje zloupotrebe tijekom obreda pružanja mira, a to su:

 

1. Uvođenje »pjesme za mir« koja ne postoji u rimskome obredu
Dakle što se tiče pjesmuljaka: daruj nam mira ili mir kao rijeka i sličnih pjesmica, njima nije mjesto tijekom svete mise u obredu pružanja mira, nije im mjesto nigdje unutar liturgije, unutar svete mise. Zašto? Zato jer u rimskome obredu nije predviđena nikakva pjesma za obred mira, jer je određeno vrlo kratko vrijeme za pružanje mira. Pjesmuljak takve vrste ne može nikako zamijeniti trostruk zaziv Jaganjcu Božjem!

 

2. Odlaženje vjernika s njihovog mjesta radi međusobnoga pružanja mira, te udaljavanje svećenika od oltara da bi pružio mir nekomu od vjernika
Ovo Okružno pismo što se tiče ovoga upozorava nešto što se nalazi i u Općoj uredbi rimskog misala, ali i u uputi Redemptionis Sacramentum. Što tamo piše: „Priliči da svatko pruži mir samo onima koji stoje pored njega, na odmjeren način."3 „Svećenik može dati mir poslužiteljima, ostajući uvijek u prezbiteriju, kako ne bi narušavao slavlje. Na isti način neka postupi ako, iz nekoga opravdanoga razloga, želi pružiti mir nekima od vjernika."4

 

3. Praksa da u nekim prigodama, kao što su slavlje Vazma i Gospodinova rođenja, ili u obrednim slavljima, kao što su: krštenje, prva pričest, potvrda, ženidba, ređenja, redovnička zavjetovanja i sprovod, pružanje mira postane prilika za izražavanje čestitaka, želja ili sućuti među prisutnima
Dakle, Kongregacija upozorava da gesta pružanja mira nije čestitanje određenih prigoda.

 

 2015.10.08.mirB

O zloupotrebi u obredu mira pisao je i govorio Sveti Otac u miru papa Benedikt XVI. koji u svojoj postsinodalnoj apostolskoj pobudnici Sacramentum Caritatis kaže: „Pa ipak, tijekom biskupske sinode razmišljalo se o upotpunosti da se ta gesta, koja može poprimiti pretjerane oblike, stvarajući tako neposredno prije pričesti određenu pomutnju, reducira." Te objašnjava kako bi bilo najbolje obred pružanja mira premjestiti primjerice prije prinosa darova na oltar. Takav bi izbor bio znakovit podsjetnik na Gospodinovu opomenu o potrebi pomirenja prije prinošenja darova Bogu. (Mt 5, 23).

 

 

Ako vjernici koji su prisutni na euharistijskom slavlju ne poznaju značenje obreda pružanja mira, ali ne samo toga obreda nego i svakog drugog u euharistiji, liturgiji, dolazi do oslabljenja i gubitka, u ovom smislu, značenja kršćanskog mira. Onoga mira kojega smo mi dužni kao kršćani, zazivati, primiti i naviještati. Također si moramo posvijestiti da taj sveti i uzvišeni znak, koji je naviješten po prorocima i anđelima, mi širimo i naviještamo s pomoću jedne ljudske geste na svakom slavlju euharistije.

 

„I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!" (1 Kol 3, 15)

 

fr. Dominik Štefulić OP

 

______________________________________________________________

1. Ef 2, 14

2. Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Okružnica o značenju pružanja mira tijekom svete mise, br. 2

3. Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Opća uredba rimskoga misala, br. 82

4. Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, Uputa Redemptionis sacramentum, br. 72