Šira od neba

2015.03.25.šira

 

Tip Bogorodičine ikone, prikazane na slici, naziva se Platytera, a dolazi od grčke riječi platyteros što znači širi, a slobodni prijevod naziva ove ikone bio bi "Šira od neba."


Naime, naziv Platytera nastao je na temelju liturgijske antifone: "Ti si nosila u svom krilu onoga koga nebesa ne mogu obuhvatiti." Taj naziv za Bogorodicu ima svoje podrijetlo u Svetom pismu, a korišten je u prvim stoljećima kršćanstva. Tako Krizip Jeruzalemski u 5. stoljeću, u svojoj molitvi Bogorodici kaže: "Raduj se, zauvijek; raduj se, milosti puna. Raduj se jer si od prirode primila utrobu širu od samih nebesa, od trenutka kad si ti, u svome krilu, prihvatila Onoga kojega ni nebesa ne mogu obuhvatiti." Gotovo isto će također u 5. stoljeću izreći i sirski pjesnik Balai: "Blažena si ti jer si u svom krilu nosila Svemogućega, Onoga koji upravlja svemirom svojom moću, koji vlada svakom stvari."


Ovaj tip ikone pripada također i tipu Bogorodice Orans, tj. Bogorodice Moliteljice. Naime, radi se o frontalnom tipu ikone, u kojem Bogorodica stoji sučelice onomu tko ju promatra i koga ona promatra, dok su joj ruke podignute u molitvu na način kako je to običavano u židovstvu, ali i općenito na Istoku.


Stav raširenih ruku jest stav otvorenosti prema onostranome, gdje molitelj u iskrenosti srca pruža svoje ruke Svevišnjemu, pokazujući da mu predaje sebe u svojoj nemoći i neimaštini da bi od Njega sve primio. Može se reći, da će to predanje svoj vrhunac imati u širenju Kristovih ruku na križu kada se potpuno razdao za čovjeka i duh predao u Očeve ruke da bi od Oca za nas zavrijedio spasenje.


Upravo na taj način prikazana Bogorodica istodobno pokazuje kako je svojom jednostavnošću i otvorenošću za Boga bila ta koju je Svemogući izabrao za Majku svoje Neizmjerne Riječi.


Ova ikona stoga i predstavlja Znak, znak koji je izrekao Bog na usta proroka Izaije: "Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!" (Iz 7, 14). Tako ova ikona sažima osnovu nauka o Mariji kao poniznoj službenici Gospodnjoj koja je zavrijedila biti Majkom Božjom, što upravo označavaju i po dva grčka slova s desne i lijeve strane njezine aureole na ikoni. Aureola pak označava njezinu svetost, ali također i to da je ona okrunjena za Kraljicu neba i zemlje, koja je od svoga Sina stavljena nad korove anđeoske, Kraljicu anđela. To upravo dočaravaju dva anđela, po jedan sa svake njezine strane, koji su tu kao predstavnici šestokrilih kerubina i serafina. Naime, "Raduj se, presveta nositeljice Onoga koji je nad Kerubinima! Raduj se, preslavno stanište Onoga koji je nad Serafinima!", kako se to lijepo kaže u istočnoj liturgiji, u 8. kondaku Akatista Bogorodici.


Anđeo je ujedno bio i taj koji je Bezgrešnoj Djevici navijestio da će roditi Sina Božjega, a na ikoni je njeno djevičanstvo prikazano trima zvijezdama od kojih se jedna nalazi na čelu, a po jedna na ramenima simbolizirajući njezino djevičanstvo prije, za vrijeme i poslije Kristova rođenja. Ona koja je zvijezda mora postaje tako i nama ona koja na nebu noći našeg beznađa i na grijeh sklone ljudskosti biva putokaz da dođemo k pravoj luci spasa.


Sama odjeća na njoj ukazuje na njezino pobožanstvenjenje tj. proslavljenje ljudskosti proslavom u Nebesima. Plava boja je u klasičnom Bizantu označavala ono zemaljsko i ljudsko, dok je crvena ili pupurna označavala božansko i nebesko. Upravo zato, Bogorodica na sebi ima plavi hiton (haljinu uz tijelo) jer nije božica već pripadnica ljudskog roda, ali je prekrivena plaštom jer je milošću obožena (grč. kecharitomene – blagodatna, omilošćena).


U medaljonu na prsima, Bogorodica nosi lik Krista, Onoga koje je svoje božanstvo zaodjenuo ljudskošću, kao što kaže apostol Pavao: "uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik" (Fil 2,7-8). To je također pokazano na ikoni plavom i crvenom Kristovom odjećom.


Krist je, može se reći, ovdje prikazan u trenutku začeća, ali već kao dijete. Lice mu je odraslo, jer iako se rađa, on je prije svih vjekova, Riječ koja je bila u početku i koja Jest. Desna ruka mu je podignuta na blagoslov, a u lijevoj drži svitak, simbol Evanđelja kojeg će navijestiti i Novog saveza kojeg će u pashalnom misteriju ustanoviti. Iza njega je nebeski svod prekriven zvijezdama te upravo tako zaključuje cjelokupni prikaz Bogorodice koja nosi Onoga koji je širi od nebesa te je samim tim i ona Šira ili Platytera od neba.


Ikona Bogorodice Platytere tako na izvrstan način pokazuje svu dubinu teologije i duhovnosti koja se skriva i istodobno otkriva u ikonama, a koja je ovdje u kratkim crtama prikazana.


Mi stojimo pred ikonom, a ona stoji pred nama i ukoliko smo iskreni molitelji, mi se, kao i Bogorodica na ovoj ikoni, otvaramo Onome neizmjernome i božanskom, te tako i mi sami omogućujemo Bogu da u nama začne svoju Riječ i da se u nama rodi Onaj kojeg ništa ne može obuhvatiti, tako da i mi budemo Njegovi nositelji kako bi jednom ova naša ljudskost bila zaogrnuta purpurnim plaštem pobožanstvenjenja u zajedništvu s Trojedinim.


A do tad možemo moliti pred ovom ikonom molitvu hvale i radosti onoj koja je prva od nas ljudi pokazala stvarnu budućnost onih koji zavrijede doći u Kraljevstvo Nebesko, a koja se nalazi u Akatistu Bogorodici:

 

"Raduj se, šatore Boga Riječi!
Raduj se, veća od svetinje nad svetinjama!
Raduj se, kovčeže pozlaćeni Duhom!
Raduj se, neiscrpna riznico života!
Raduj se, skupocjena kruno pobožnih careva!
Raduj se, časna pohvalo bogobojažljivih svećenika!
Raduj se, nepokolebljiva utvrdo Crkve!
Raduj se, nerazrušiva tvrđavo Kraljevstva!
Raduj se, jer se tobom dižu zastave pobjede!
Raduj se, jer se tobom obaraju neprijatelji!
Raduj se, tijela moga iscjeljenje!
Raduj se, duše moje spasenje!"

fr. Ivan Marija Tomić OP