Presveto Trojstvo

2015.05.31.trojstvo

Danas je svetkovina Presvetog Trojstva, najvećeg i najdubljeg otajstva, od Boga objavljenog ljudskome rodu. Po Kristovom spasenjskom djelu, Bog se objavio kao Presveto Trojstvo. Stvoreni smo na sliku Trojedinoga Boga.

Preko Krista možemo biti zahvaćenoj Božjim nutarnjim životom, odnosima koji vladaju između osoba Presvetog Trojstva. Odnosima predivne Ljubavi, koja se prelijeva iz njegove biti i zahvaća nas na zemlji, te nas preobražava i osposobljava da budemo uistinu novi ljudi u kojima blista slika Trojedinoga Boga i živi njegova ljubav koja onda i preko nas može prelaziti na druge. Ljubav koja svima nudi predivan nesebični odnos. Ljubav koja je poslušna do smrti na križu. Ljubav koja traži volju Očevu, a ne svoju vlastitu. Ljubav koja se zna poniziti, a ne mari za vlastiti ego. Ljubav koja zna okrenuti i drugi obraz. Ljubav koja sve podnosi. Ljubav koja pobjeđuje svijet i smrt. Neka nas ta ljubav osposobi za nasljedovanje poslušnoga Krista i neka nas sve dublje uvodi u otajstvo Kristovog Svetog Križa koji vodi u slavu uskrsnuća. Neka je vječna slava i hvala Presvetome Trojstvu, Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Neka Trojedini Bog po Kristu Isusu i preko nas malenih slugu izgrađuje svoju obitelj ovdje na zemlji. Neka svi vide preko nas i našeg zajedništva da je ta obitelj živa i da je Bog živ među nama i u nama i da je vazda s nama i mi s Njime i u Njemu.

fr. Ivan D. Iličić OP