Radovi u tijeku

2014.01.15.Radovi.u.tijeku.01
 
Zanimljivo je da su najveći sveci, što su bili svetiji i bliži Bogu uviđali koliko su zapravo grešni i potrebni Božjeg milosnog zahvata. Svjesni da se nisu sami promijenili nego da ih je promijenila milost Božja i da ih još puno može i treba nastaviti mijenjati.  
Što budemo bliže Gospodinu to ćemo vidjeti koliko još ima posla s nama. 
Na sreću to nije problem jer nas Gospodin silno ljubi i strpljiv je s nama.
 
Budimo i mi strpljivi sami sa sobom i jedni prema drugima. Ako budemo ljubili jedni druge, bit ćemo i strpljivi jedni prema drugima  jer ljubav je strpljiva.
 
Dopustimo da nas Gospodin iz dana u dan sve više zahvaća, pročišćuje, posvećuje, suobličuje sebi, te u nama prebiva.
 
Dopustimo da se radovi odvijaju u nama  na način na koji  to Gospodin hoće. Ne bojmo se dati mu građevinsku dozvolu i suglasnost sa potpunim povjerenjem. On je svemogući Bog i savršeno zna kakvi su nam zahvati potrebni, jer nas on poznaje bolje nego mi sami sebe. Neka radovi budu u tijeku bez prestanka, bdjeli ili spavali pustimo Gospodina da nadgleda gradilište naših života i neka snagom Duha Svetoga ruši ono što je staro i zahrđalo i da podiže ono što je novo, sveto, preobraženo.  
 
Gospodin postupno izgrađuje i obnavlja našu palu narav i uvodi nas u svoju nadnarav. Promjenu naših srdaca čini snagom Duha Svetoga kojega nam šalje i od Oca i koji jest Ljubav koja vlada između Oca i Sina. Ljubavni oganj Duha Svetoga pročišćuje našu nutrinu i čini nas novim stvorovima sposobnima živjeti sa Gospodinom, u Gospodinom i po uzoru na njega.  
 
Najizvrsnije gradilište možemo pronaći na svakoj svetoj Euharistiji. Sveti oltar je gradilište na kojemu se događa preobrazba naših srdaca. Kao dar na svetoj misi, prinesimo sami sebe i živote naših bližnjih na oltar kako bi u trenutku  pretvorbe Isus Veliki Svećenik, snagom Duha Svetoga mogao preobraziti  naše živote i prinijeti  nas k Ocu.
 
2014.01.15.Radovi.u.tijeku.02
 
(ilustraciju sa bagerom je napravila Nina Baršić, a ovu fotografiju doradila moja malenkost )
 
Bogu hvala i slava na svakom dobrom nadahnuću koje nam daruje i hvala mu što krijepi i potpomaže našu volju da ta nadahnuća možemo i ostvariti. 
 
fr Ivan Dominik Iličić OP