Biblijske egzegeze

Čekaj me

Čekaj me

(propovijed na 4. korizmenu nedjelju – C)

 

Draga braćo i sestre, ruski pjesnik Konstantin Simonov je za vrijeme Drugog svjetskog rata, dok je bio u rovu na istočnoj bojišnici, napisao pjesmu svojoj voljenoj, u kojoj je moli da ga čeka, jer mu to njezino čekanje daje snagu da izdrži sve borbe te da preživi i vrati se kući. Pjesma se zove – „Čekaj me“, i vjerujem da su je neki od vas i čuli.

Opširnije:Čekaj me

Početak Drugog Hrama u Jeruzalemu (Ezr 3-6)

2014.8.20.Drugi.hram.06

Hram je mjesto Božje nazočnosti i mjesto prinošenja žrtava. Jeruzalemski hram postao je središte židovskoga kulta poslije prelaska Izraelaca iz nomadskoga u sjedilački način života. Prema „Knjizi Izlaska“, Izraelci su za vrijeme putovanja kroz pustinju imali pokretno svetište koje je zajedno s Kovčegom saveza i oblakom označavalo Božju nazočnost. Poslije ulaska u Obećanu zemlju, Jahve se štuje u raznim svetištima kao što su Šilo, Mispa, Gilgal, Betel, Rama, Gibea i Betlehem...

Opširnije:Početak Drugog Hrama u Jeruzalemu (Ezr 3-6)

Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti! - Razmišljanje o Evanđelju (Mt 11,28-30)

2014.7.6.Umorni.00

„Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći spokoj svojim dušama jer jaram je moj sladak i breme moje lako."

Opširnije:Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti! - Razmišljanje o Evanđelju...

Silazak Duha Svetoga i Petrov govor (Dj 2)

2014.6.8.Silazak.01

Jedna od najvažnijih namjera Luke, koji je napisao Evanđelje i Djela apostolska, jest pokazati kontinuitet Starog zavjeta s jedinstvenom osobom Isusa Krista te potom svjedočiti o nemogućnosti odvajanja Umrlog i Uskrslog Sina Božjega od njegovih svjedoka čiju zajednicu nazivamo Crkvom. Pritom se Evanđelje po Luki može promatrati kao most između Starog zavjeta i Isusa Krista, a Djela apostolska kao most između Isusa Krista i Crkve. Da postoji takav kontinuitet od početka povijesti spasenja pa sve do kraja, svjedoči apostol Petar u svom govoru na blagdan Pedesetnice.

Opširnije:Silazak Duha Svetoga i Petrov govor (Dj 2)

Maskarada na putu u Emaus

2014.5.5.Emaus.00

Jučer je nedjeljno Evanđelje bio dobro poznat tekst o putu u Emaus. Nakon večernje sv. mise jedna mi je osoba postavila pitanje: Zašto dvojica učenika nisu prepoznali Isusa kad im je prišao i započeo razgovor? Dakle, budući da je svaki biblijski tekst višeznačan i višeslojan kako bismo došli do pravoga odgovora moramo pristupiti ovom pitanju deduktivno, poput detektiva.

Opširnije:Maskarada na putu u Emaus

Potres – sila uskrsnuća (Mt 28,1-10)

2014.4.21.Potres.01

„Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

 

Opširnije:Potres – sila uskrsnuća (Mt 28,1-10)

Dolazak Boga čovjeku - Mt 3,13-15

2014.02.06.Dolazak.Boga.čovjeku.01-Optimized


"Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: 'Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš?' Ali mu Isus odgovori: 'Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!' Tada mu popusti."

 

Mt 3,13-15

 

Opširnije:Dolazak Boga čovjeku - Mt 3,13-15

Isusova sabranost Mk 3,7-12

2014.01.23.Isusova.sabranost.01


„Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje. I iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona – silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu.

 

Stoga reče učenicima neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj da bi ga se dotaknuli. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi preda nj i vikali: 'Ti si Sin Božji!' A on im se oštro prijetio da ga ne prokazuju."

Mk 3,7-12

Opširnije:Isusova sabranost Mk 3,7-12

Promišljanje o Lk 19,1-10 - Isus i Zakej

2013.11.03.Zakej.01 Kratko promišljanje na temu današnjeg Evanđelja koje nam donosi susret carinika Zakeja i Isusa.

Opširnije:Promišljanje o Lk 19,1-10 - Isus i Zakej

Odgovorna sloboda prema Gal 5,1-12 - DIO III.

2013.10.04.Galačanima3.01

„Poslanica Galaćanima“ je 'magna charta' kršćanske slobode. Opravdanje po vjeri u Krista je temelj slobode, a opravdanje po djelima Zakona je temelj ropstva. Sloboda znači naporno nasljedovanje Krista, ali je također izvor kreposti i velike radosti, dok ropstvo znači oholo pouzdanje u vlastite snage, a to je izvor grijeha i nesreće.

Opširnije:Odgovorna sloboda prema Gal 5,1-12 - DIO III.

Odgovorna sloboda prema Gal 5,1-12 - DIO II.

2013.10.04.Galačanima2.01

Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva! Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon. Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali. Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju. Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje, nego - vjera ljubavlju djelotvorna. Dobro ste trčali; tko li vas je samo spriječio da se više ne pokoravate istini? Ta pobuda nije od Onoga koji vas zove! Malo kvasca cijelo tijesto ukvasa. 10 Ja se uzdam u vas u Gospodinu: vi nećete drukčije misliti. A tko vas zbunjuje, snosit će osudu, tko god bio. A ja, braćo, ako sveudilj propovijedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa! Uškopili se oni koji vas podbunjuju!

(Gal 5,1-12)

Opširnije:Odgovorna sloboda prema Gal 5,1-12 - DIO II.