Podjela službe lektora i akolita

IMG 7980

 

U subotu, 14. listopada, provincijal Hrvatske dominikanske provincije fr. Slavko Slišković postavio je dvojicu braće studenata u službu čitača (lektora) i osmoricu braće u službu akolita pod konventualnom svetom misom. Na euharistiji uz Provincijala koncelebrirali su: učitelj studenata, fr. Domagoj A. Polanščak i prior samostana fr. Zvonko Knežević...

 

Vlastita služba čitača (lektora) za koju se postavlja jest služba čitanja Svetoga pisma na liturgijskom skupu, s izuzetkom evanđelja.

Čitač može, ako nema đakona ili pjevača, predmoliti nakane opće molitve, ravnati pjevanjem i usmjeravati sudjelovanje vjernog puka, poučavati vjernike za dostojno primanje sakramenata.

 

Dok s druge strane, akolit se postavlja da pomaže đakonu i poslužuje svećeniku. On u određenim slučajevima može dijeliti svetu pričest, izlagati vjernicima na klanjanje Presvetu Euharistiju i na kraju je pohraniti, ali bez da podijeli blagoslov narodu. Ako je potrebno, može se brinuti za pouku drugih vjernika, koji će po privremenom ovlaštenju pomagati đakonu ili svećeniku u liturgijskim činima, noseći misal, križ, svijeće itd. ili vršeći druge slične službe.

 

Lektorat su primili: fr. Bonifacije Franjo i fr. Dajan Topalović

 

Akolitat su primili: fr. Ivan Babić, fr. Pio Buzov, fr. Josip Dolić, fr. Marin Golubović, fr. Karlo Alan Kevo, fr. Josip Bernard Knez, fr. Dominik Štefulić i fr. Matej Trupina.

 

Ponizno molimo Boga Oca da blagoslovi ove svoje sluge, izabrane za službu čitača i akolita, kako bi pomnim vršenjem povjerene im službe naviještali Krista i proslavili Oca koji je na nebesima.

 

IMG 7982

 

 

 

IMG 7953

 

 

IMG 7955

 

 

IMG 7958

 

 

IMG 7962

 

 

IMG 7963

 

 

IMG 7966

 

 

IMG 7968

 

 

IMG 7970

 

 

IMG 7972

 

 

IMG 7974

 

 

IMG 7975

 

 

IMG 7977

 

 

fr. Mario Ilija Udovičić, OP