Postavljanje u službu čitača ( lektora)

2016.11.12. Primanje službe čitača 11

 

 

U subotu, 12. studenog, na spomendan biskupa i mučenika sv. Jozafata, provincijal Hrvatske dominikanske provincije fr. Slavko Slišković postavio je desetoricu braće studenata u službu čitača (lektora) pod konventualnom svetom misom. Na euharistiji uz Provincijala koncelebrirali su: učitelj studenata, fr. Domagoj A. Polanščak i prior samostana fr. Zvonko Knežević.

 

 

Pri postavljanju u službu, braća su primili Sveto pismo u ruke, kao simbol svoje službe, a Provicnijal je izgovorio: Primi knjigu Svetoga pisma i vjerno predaj riječ Božju, da bude što jača u ljudskim srcima.

 

Vlastita služba čitača (lektora) za koju se postavlja jest služba čitanja Svetoga pisma na liturgijskom skupu, s izuzetkom evanđelja.

Čitač može, ako nema đakona ili pjevača, predmoliti nakane opće molitve, ravnati pjevanjem i usmjeravati sudjelovanje vjernog puka, poučavati vjernike za dostojno primanje sakramenata.

 

Lektorat su primili: fr. Ivan Babić, fr. Pio Buzov, fr. Josip Dolić, fr. Marin Golubović, fr. Luka Janković, fr. Karlo Alan Kevo, fr. Josip Bernard Knez, fr. Bernard Marija Prelčec, fr. Dominik Štefulić i fr. Matej Trupina.

 

Ponizno molimo Boga Oca da blagoslovi ove svoje sluge, izabrane za službu čitača, kako bi pomnim vršenjem povjerene im službe naviještali Krista i proslavili Oca koji je na nebesima.

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 1

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 10

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 9

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 8

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 7

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 6

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 5

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 4

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 3

 

2016.11.12. Primanje službe čitača 2

 

fr. Dominik Štefulić OP