Traktat o duhovnom životu - IV. poglavlje

Savršenstvo je puno lakše postići uz pomoć vodstva, nego li sa svojim vlastitim bespomoćnim trudom.
 
2017.4.5. VicenteFerrer 05Abril 1

 

Povodom spomendana sv. Vinka Fererskog donosimo prvi prijevod na hrvatski jezik 4. poglavlja iz njegovog najpoznatijeg i u povijesti najprevođenijeg djela tj. "Traktata o duhovnom životu". Ono je bilo jedna od najraširenijih knjiga u kasnom srednjem i u ranom novom vijeku, te preporučano od strane mnogih papa.

 

 

Sigurno je da će onaj koji želi postići savršenstvo u kraćem vremenu to postići uz pomoć duhovnika koji će ga pratiti i voditi u svemu i kojemu mora biti poslušan pa i u najmanjim stvarima, negoli kad se osoba prepusti sebi – bez obzira koliko velik bio duh i inteligencija kojom ga je Bog obdario. Nadalje, Isus Krist neće nikada izliti svoju milost, bez koje doista ne možemo postići ništa, na onoga koji imajući duhovnika pri ruci, tu činjenicu negira, uvjeravajući sebe da je dovoljno sposoban da se stavi na put koji će ga voditi do spasenja duše. Poslušnost je kraljevska cesta po kojoj čovjek može ići bez prepreka, a Gospodin je na vrhuncu tih mističnih ljestava stao odmoriti. To je cesta kojom su prošli Oci u pustinji i oni koji su u kratkom vremenu postigli savršenstvo. Nema drugog načina. Ako pak Bog, unatoč toj konstataciji, posebnom milošću želi voditi pojedine duše koje su bile u oskudici od tih sredstva i putova – to je samo zato da bi On po svojoj milosti konačno doveo tu izvanjsku pomoć koja bi im bila potrebna. On na taj način postupa s dušama koje su sjedinjene s Njim u poniznom i gorljivom srcu.

 

 

Ima, bez sumnje, nekolicina onih koji se mogu naći u ovim tužnim vremenima, koji su u stanju voditi duše putem savršenstva. Dok ih, s druge strane, ima mnogo koji zavode s tog puta vrlina one koji su željni pratiti ga, ali nemaju nikoga da ih vodi. Prijeko je potrebno da se obrate Bogu svom svojom dušom, i da zatraže od Njega u iskrenosti i poniznosti da Bog djeluje prema njima i udijeli im takvog duhovnika. Da, moraju se baciti s povjerenjem u ruke Njegovog milosrđa, da bi taj Bog, koji ne želi da itko umre već da svi upoznaju Njegovu istinu, u svojoj blagosti ih prihvati kao siročad koja nemaju oca doli samoga Boga.

 

 

 

Tebi, dakle, koji žudiš u punini svoga srca naći Boga, tebi upućujem ovo, 

tebi koji revno tražiš savršenstvo da bi služio svome bližnjemu, 

tebi u kojem se ne nalazi krivice, već tražiš Boga u jednostavnosti svoga srca, 

tebi koji ciljaš na ono što je najsavršenije u jednoj vrlini, 

tebi koji ukratko želiš postići vječnu slavu putem poniznosti. 

Da, tebi, još jednom, ja se obraćam.

 

 

S engleskog preveli: fr. Gabriel Matej Baćak OP, fr. Karlo Alan Kevo OP