Dva srca koja su nedjeljiva jedno od drugog

2017.3.11. Srce Marijino i Srce Isusovo 1

 

Prihvativši biti Majka Gospodinova, Presveta Djevica je primila u svoje tijelo živoga Boga. Primivši pod svoje Srce, Srce Isusovo, ona je prva na poseban način postala dionica Božanske naravi. Prva osoba u čijoj duši je prebivao sam Bog. 

 

Po Srcu Marijinu Isus je uzeo ljudsku dimenziju, dok je Marija primivši Isusa postala dionicom Božanske naravi, ali ne samo ona nego poput nje i svi oni koji su povjerovali u živoga Boga objavljenoga u Isusu Kristu i pustili ga u svoje srce. Srce Marijino je ono što bismo mi trebali biti. Ona je već proslavljena i pobožanstvenjena i u nebesku slavu uznesena. To čeka i sve nas ako to Gospodinu dopustimo, da nas spasi, posveti i ako ustrajemo na tomu putu. Bit kršćanstva je posinjenje, pobožanstvenjenje čovjeka, gdje milosnim Božjim zahvatom čovjek postaje dionikom Božanske naravi, što je praćeno inhabitacijom odnosno nastanjenjem Boga u čovjekovoj duši o čemu su govorili već crkveni oci i mnogi mistici kroz čitavu povijest crkve koji su to i doživjeli. Takvo iskustvo je nedjeljivo od suobličavanja Kristovoj patnji i čini nas sposobnima pronositi ovim svijetom Božju ljubav te otkrivati njezinu logiku pokazanu s Kristova križa. Presveta Djevica se najdublje suobličila Kristovoj patnji te je njezino srce probio mač boli po kojemu je ona na najbolji mogući način bila ispunjena i uronjena u otajstvo Božje sebedarne ljubavi. Budimo poput Marije, dopustimo Gospodinu da se i u nama nastani, da nas suobliči svojoj sebedarnoj ljubavi kako bi preko nas našao put do brojnih srdaca. 

 

 

 

Fr. Ivan Dominik Iličić OP