(DOWNLOAD) Strip o životu sv. Dominika

2014.01.19.Dominik.strip.01

 

Ovdje vam donosimo za slobodan download strip o životu sv. Dominika pod naslovom '...I Crkva se ne sruši' koji je nastao prema tekstu o. Pietra Lippinija i crtežima Daniela Giacobazzija, a hrvatsko izdanje je priredila s. Slavka Sente OP. Ovaj strip je dosada bio dostupan samo u papirnatom izdanju, a sada evo i u digitalnom s nadom da će biti na svesrdnu korist svima koji ga budu čitali. Zahvaljujemo s. Slavki Sente OP i sestrama dominikankama Kongregacije svetih Anđela Čuvara što su nam dopustili objaviti ovaj strip na 'Tragom istine'.

 

 

Strip 'Život sv. Dominika'

 

 2014.01.01.Crkva.u.malom.br.1.02