Dominikanci u svijetu

2015.10.dominikanci

 

Dominikanski studenti

 

Tabella - blog studenata Francuske provincije

Godzdogz - studenti Engleske provincije

Teofil - filozofsko-teološka revija studenata Poljske provincije

Vitae fratrum - blog studenata talijanskih provincija

Dominicana - studenti Provincije sv. Josipa (istočne SAD)

To God, About God - blog studenata Provincije Imena Isusova (zapadne SAD)

Preaching Friars - studenti Provincije sv. Martina de Porresa (južne SAD) i Provincije sv. Alberta Velikog (središnje SAD)

 

 

Dominikanske provincije

 

Argentinska provincija

Belgijska provincija

Engleska provincija (Engleska i Škotska)

Flamanska provincija (sjeverna Belgija)

Filipinska provincija

Francuska provincija

Indijska provincija

Kanadska provincija

Nizozemska provincija

Peruška provincija

Poljska provincija

Provincija južne Njemačke i Austrije

Provincija svetog ružarija (Daleki istok)

Provincija Teutonija (sjeverna i središnja Njemačka)

 Sjedinjene Američke Države

    - Južna provincija

    - Središnja provincija

Španjolska provincija

Švicarska provincija (francuski/njemački)

 Talijanske provincije

    - Sveti Toma Akvinski (Napulj)

    - Sveta Katarina Sijenska (Rim)

    - Sveti Dominik (Milano)

Toulouška provincija (južna Francuska)

Vijetnamska provincija

Zapadnoafrička provincija

 2015.10.dominikanciA