"Sinoda i spasenje duša" – jedan govor

2015.10.18.sinoda.01

Vaša Svetosti, Sinodalni očevi, braćo i sestre, ovdje stojim kao predstavnik Udruženja katoličkih liječnika iz Bukurešta...


Pripadam Grkokatoličkoj Crkvi Rumunjske.
Moj otac je bio kršćanin i politički vođa koji je 17 godina bio utamničen od strane komunista. Moji roditelji su bili zaručeni, ali su se vjenčali tek nakon tih 17 godina.
Moja je majka sve te godine čekala moga oca, iako nije znala je li uopće živ. Bili su herojski vjerni Bogu i svojim zarukama.
Njihov primjer pokazuje da Božja milost može nadići užasne društvene okolnosti i materijalno siromaštvo.
Mi, kao katolički liječnici, braneći život i obitelj, vidimo da je ovo, prije svega, duhovna bitka.
Materijalna oskudica i konzumerizam nisu primarni uzrok krize obitelji.
Prvenstveni uzrok seksualne i kulturne revolucije jest ideološke naravi.
Djevica je u Fatimi rekla kako će se ruske pogrješke proširiti širom svijeta.
To je prvo činjeno u nasilnom obliku, klasičnim marksizmom, ubijanjem desetaka milijuna ljudi.
Danas se to čini uglavnom kulturalnim marksizmom. Postoji kontinuitet između Lenjinove seksualne revolucije, preko Gramscija i Frankfurtske škole, do današnjih prava homoseksualaca i rodne ideologije.
Klasični marksizam je nastojao preoblikovati društvo kroz nasilno preuzimanje vlasništva.
Danas revolucija ide dublje; nastojeći redefinirati obitelj, spolni identitet i ljudsku prirodu.
Ova se ideologija naziva progresivnom. Ali ona nije ništa drugo do li drevna zmijina ponuda čovjeku da preuzme kontrolu te zamijeni Boga, da ostvari spasenje ovdje, u ovom svijetu.
Radi se o pogrješci religijske naravi – radi se o gnosticizmu.
Zadatak je pastira to prepoznati, te upozoriti stado na ovu opasnost.
„Tražite najprije Kraljevstvo Božje i pravdu njegovu i sve drugo bit će vam nadodano."
Zadaća Crkve jest spašavati duše. Zlo, u ovom svijetu, dolazi od grijeha, a ne od razlike u prihodima ili klimatskih promjena.
Rješenje je – evangelizacija. Obraćenje.
Rješenje nije u povećanju kontrole od strane državnih vlasti. Nije niti u svjetskoj vladi. U naše su dane oni upravo ti koji su glavni agenti u nametanju kulturalnog marksizma u naše narode, u obliku populacijske kontrole, reproduktivnog zdravlja, prava homoseksualaca, rodnog odgoja, i tako dalje.
Ono što svijet danas treba nije ograničenje slobode, već istinska sloboda – oslobođenje od grijeha. Spasenje.
Naša Crkva je bila potisnuta sovjetskom okupacijom. Ali niti jedan od naših 12 biskupa nije izdao zajedništvo sa Svetim Ocem. Zahvaljujući odlučnosti i primjeru naših biskupa u odupiranju tamnicama i teroru, naša je Crkva preživjela.
Naši biskupi su zahtjevali od vjernika da ne slijede svijet. Da ne surađuju s komunistima.
Ono što sad trebamo jest Rim koji će poručiti svijetu:
„Pokajte se za svoje grijehe i vratite se Bogu jer Kraljevstvo je Božje blizu."
Ne samo mi – katolički laici, već i mnogi pravoslavni kršćani tjeskobno mole za ovu Sinodu. Jer, kako kažu, ako se Katolička Crkva preda duhu ovoga svijeta, bit će i svima drugima teško oduprijeti mu se.

 

(Obraćanje Dr. Anca - Marie Cernea, liječnice u Centru za dijagnostiku i liječenje - Victor Babes i predsjednice Udruge katoličkih liječnika iz Rumunjske, Rimskom prvosvećeniku i Sinodalnim očevima 17. listopada 2015.)

 

Preuzeto s https://www.lifesitenews.com/
S engleskog preveo – fr. Ivan Marija Tomić OP

2015.10.18.sinoda.02