Božićna noć

KORICE NASLOVNA STRANICA1

 

Knjiga Mudrosti otkriva nam tajnu Isusovog rođenja u Božićnoj noći: Dok je mirna tišina svime vladala, i noć brzim tijekom stigla do sredine puta svog, jurnula je tvoja svemoguća riječ s nebesa, s kraljevskih prijestolja (Mudr 18,14-15).

 

 

Pastiri čuvaju noćnu stražu. Oni su odvažni u noći. Ne plaše se tame, već naprotiv povjerljivi su s noću, s tamom, sa tajanstvenim. Čuvaju svoje stado, štite ovce od lavova i vukova. Oni imaju osjećaj za ono vitalno, instinktivno i nagonsko. Paživljivo se ophode sa svojim nagonima i instinktima. Njima nagoni ne gospodare, nego pastiri gospodare svojim nagonima, upravljaju njima i štite ih.  Pastiri su povjerljivi ne samo s noću nego i sa životinjama. Oni su prirodi bliže od stanovnika grada. Zato su pastiri otvoreniji za tajnu Božjeg rođenja usred noći i među životinjama.

 

Pastiri

 

Kad je anđeo Gospodnji došao k pastirima, obasjala ih je slava Gospodnja, sjajno svjetlo. Pastire obuzme strah, pogođenost, prestrašenost. Oni u anđelu osjećaju Božju sjajnu, ali i moćnu prisutnost. Anđeo od njih uzima strah. On im javlja veliku radost: Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin (Lk 2,11). Anđeo kao Božji glasnik igra važnu ulogu. Te je noći  zvijezda  toliko zasjala, ostavljajući svjetleći trag na nebu (Mt 2,2; Br 24,17). Mudraci su vidjeli zvijezdu i dali se od nje voditi. Oni su primili to kozmičko iskustvo i stavljaju ga u odnos prema Kristu. U Kristu se ispunja tajna zvjezde Danice i zvijezde Večernice: jer obasja one koji sjede u noći i u smrtnoj sjeni (Lk 1, 79). Marija porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga u pelene i položi u jasle, jer za njih nije bilo mjesta u svatrištu (Lk 2,7). Pastiri otkriju  tu toplinu ljubavi koju anđeli navještavaju (Lk 2,17).

 

zvjezda

 

 

Betlehem u prijevodu znači “kuća kruha.” U djetetu se otkriva tajna o kruhu, koji silazi s neba (Iv 6, 51). Jasle omoguće djetetu meki ležaj da se ugodno osijeća. Životinje zimi zagrijavaju  staju toplinom svoga tijela. Vol poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodarove – Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije (Iz 1,3). “Milost pretpostavlja narav i usavršava je” (STh I q1, art 8, ad 2): nagoni i instinkti shavaćaju ponekad više tajnu preobrazbe, koja je postala vidljivom u očovječenju Božjemu u Isusu Kristu. Nagoni se mogu pretvoriti u duha, instinkti u mudrost. Uzdajući se u svoja osjetila, pastiri i mudraci našli su jaslice, koje su životinje prepustili Mariji, u kojima leži božansko dijete.

 

Marija je čuvala sve te riječi i razmišljalja o njima u svojemu srcu (Lk 2,19). Marija uspoređuje međusobno te različite riječi koje je čula i uspoređuje ih sa stvarnošću, koju je sama iskusila. Tako i ti uz Božićni ugođaj, prebiri riječi iz Evanđelja po Luki (Lk 2,1-21), dok promatraš  jaslice ispod bora.

 

Fr. Josip Dolić, OP