Krist hrli k nama

sunrise-via-thinkstock

 

Nalazimo se svega još nekoliko dana do velikoga dana kad ćemo proslaviti rođendan mladoga Kralja, tj. maloga Božića da bude Emanuel, s nama Bog.

 

 

Sigurno smo upoznati kako se djeca raduju i željno iščekuju darove za Božić, mnoštvo slatkiša, igrača i mnogo toga drugoga. Ona osjećaju veliko nestrpljenje i adrenalin dok ne dobiju darove. Sukladno tome, trebamo mi u sebi gajiti takve osjećaje za mladoga Kralja. S nestrpljivošću, sa čežnjom željeti da dođe k nama. Možemo vidjeti u knjizi Pjesma nad pjesmama da Zaručnik, tj. Krist hrli k nama, slikovito rečeno, preskakuje brežuljke, prelijeće brda kako bi bio s nama. Trebamo se radovati, jer je Bog nas pohodio sa svetih nebesa, izabrao nas za sebe, za svoju baštinu, svojinu. Kako piše sv. Luka kako je samo sv. Elizabeta bila radosna, napunila se Duha Svetoga, svete Radosti, samo što je vidjela Bogorodicu dok je nosila našega Gospodina u utrobi.

 

Nadalje, u ovom vremenu adventa, iščekivanja, trebamo poraditi na sebi, na svojim mislima, riječima, djelima. Dopustiti Djetetu da se rodi i nastani tamo u nama gdje On još nije došao, tamo gdje je tama, da donese svjetlo, radost, mir, dobrotu. Trebamo poslije ovoga Božića imati novo srce, po uzoru na božansko, da i kad nas ljudi susretu na mjestima gdje boravimo da isto mogu osjetiti toplinu, ljubav koju malo Dijete, Božić nama donosi. Zato zajedno molimo da tako i bude te sa svetom Elizabetom recimo i zahvalimo Bogorodici: „»Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

 

Fr. Bernard Marija Prelčec