Pohodi nas Mlado sunce s visine

2016.12.24. mlado sunce 1

Razmišljanje na dnevna čitanja, 24. prosinca 2016. (badnjak)

 

Današnje svjedočanstvo iz Lukinog evanđelja donosi nam Zaharijin hvalospjev, hvalospjev koji slavi rođenje njegovog sina, Ivana Krstitelja. Ako pažljivo promotrimo ovaj odlomak iz Lukinog evanđelja uočit ćemo kako prevladavaju glagoli koji izriču Božje djelovanje i ispunjenje starozavjetnih obećanja dolaska Mesije koji će donijeti spasenje svome narodu.

 

 

Lukino evanđelje započinje sa velikom dramom čudesnih okolnosti rođenja Ivana Krstitelja, dramom koja započinje u svetištu Hrama. Zaharija je bio svećenik, kao što je trebao postati i njegov sin Ivan. No Ivan će ipak odlučiti odbiti služiti kao svećenik u zemaljskom hramu kako bi postao sluga nebeskog hrama, a to je Krist Isus. U Kristu, Ivan je vidio ispunjenje Božjeg plana - Bog  se nastanjuje s čovječanstvom da bi se čovječanstvo moglo nastaniti s Bogom. Zemaljski hram je ukazivao na objavu, dok je tijelo Isusa Krista dovelo objavu do svog ispunjenja. A sve to, naravno, jest otkrivenje otajstva Božića. Sveto rođenje u Betlehemu nije samo rođenje proroka ili učitelja, društvenog aktivista i duhovnog gurua. Otkrivenje djeteta Krista je objava Boga, koji je u Kristu prihvatio ljudsku narav i zaživio pravim ljudskim životom kao jedan od nas. To otkrivenje koje nam je dano, po riječima Zaharije, jest "spoznaja spasenja za oproštenje naših grijeha". Ono se nalazi u betlehemskom djetešcu, Mladom suncu s visine, čije božansko svjetlo probija kroz tamu ovoga svijeta uzrokovanu grijehom i smrću i „upravlja noge naše na put mira“. Budimo zato pripravni i strpljivi te ga prihvatimo kao jednoga od nas, čista srca, kako bi i On prihvatio nas kao svoje.  

 

 

Fr. Mihovil Žuljević Mikas OP